DV GAME

Shopkiemthe.com

Shopkiemthe.com

CÁC DỊCH VỤ GAME KIẾM THẾ ORIGIN

mu​a bán kim long

Mua bán kim long all sv giá ​210k/10​00 kim long

MU​A BÁN KHÍ LINH

Mua bán khí linh all sv giá tốt ​game​ kiếm thế origin

NẠ​P HOÀN TRẢ

Nạp sự khiệ hoàn trả full mốc 12tr phí ​1t​r2 game kiếm thế origin

CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI

Gr​oup mua bán uy tín

Group mua bán account và nhận các dịch vụ về ​game​ kiếm thế origin do VNG phát hành

Fa​cebook admin

Facebook admin chính chủ mua bán kim long ​, thu​ mua khí linh, nạp chiết khấu game kiếm thế origin

CÁC DỊCH VỤ TRONG GAME

chạy boss tl

Chạy boss tầng lăng farm huyền ​tinh kiếm thế origin

Black Right Arrow

CHẠY PHÔI KNB

Chạy phôi đá khảm 1 chuyển knb ​giá 1tr cho 30k knb

CHẠY VP BANG

Chạy vật phẩm bang đấu giá min ​các vật phẩm bang ở các hoạt ​động

t-gAMING

dịch vụ cày game online

Kiếm Thế Origin Mobile

Nhận các dịch vụ về game kiếm ​thế origin mobile

Thần Long Mobile

Nhận các dịch vụ về game Thần ​Long Mobile

WOWs-Làng Hiệp Sĩ

Nhận các dịch vụ về game ​WOWs Làng Hiệp Sĩ

Th​iên Nhai Minh Nguyệt Đao

Nhận các dịch vụ về game Thiên ​Nh​ai Minh Nguyệt Đao

Ph​ong Thần Mobile

Nhận các dịch vụ về game ​Phong Thần Mobile

Jx​2 Origin

Nhận các dịch vụ về game Jx2 ​Origin

VIDEO CHUYỂN KNB

SHOPKIEMTHE.COM

Các thức chạy phôi spam ra đá khảm 1 sll sau đó ​treo bày bán và dùng clone để dọn bày bán chuyển ​knb về cho acc chính